Free WAV To MP3 Converter

Free WAV To MP3 Converter 7.6

Miễn phí
FREE, nhanh và thẳng thắn âm thanh chuyển tiện ích
Người dùng đánh giá
4.2  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.6.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Accmeware Corporation
Free WAV MP3 Converter là một FREE, nhanh và thẳng thắn âm thanh chuyển công cụ mà cải đạo WAV to MP3 và MP3 to WAV. Chương trình dùng một Windows Explorer-Phong cách dùng diện cho phép anh để tìm kiếm thêm, và quản lý các tập tin chuyển đổi một cách dễ dàng. Nó ủng hộ kéo & thả và có khả năng thực hiện chuyến conversions.
Nó là chương trình hoàn toàn tối ưu hoá để chạy SSE/Siêu tiến công nghệ để lấy thêm tăng tốc độ lên multiprocessor hệ thống.
Cộng thêm nữa, với cái khoang anh có thể sao chép âm thanh thẻ từ các tập tin nguồn đến nơi các tập tin.
Thông tin được cập nhật vào: